Bromstensgården

Bromstensgården är ett utrednings- och akuthem med dygnetruntvård. Vi tar emot barn i åldrarna 0-18 år, med föräldrar, samt ensamma ungdomar upp till 20 år. Barnens behov står i centrum oavsett uppdrag.

Mitt barn har utvecklats, jag har lärt mig saker, jag och sambon pratar med varandra

Förälder

Vi har kommit närmre varandra

Förälder

Dom gör annorlunda saker som att jag måste borsta tänderna när jag går upp

Barn

Bromstensgården är ett utrednings- och akuthem med dygnetruntvård för barn och deras föräldrar. Bromstensgården tillhör Järva stadsdelsförvaltning, och ingår i avdelningen individ och familj. På uppdrag av socialtjänsten i Stockholm stad och andra kommuner, genomförs en utredning under cirka tio till tolv veckor eller enligt riktlinjer i ramavtal. Utredningarna syftar till att klargöra barnets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dem utifrån socialtjänstens frågeställningar. Vi tar även emot barn och föräldrar som behöver stöd samt har möjlighet att anlita konsulter som genomför barn- och vuxenpsykologutredningar vid behov.

Vi utreder samt stöttar barn och föräldrar i deras vardag vilket innebär att arbete, skola och fritidsaktiviteter i största möjliga utsträckning ska kunna pågå under placeringstiden. I de fall det inte är möjligt för barnet att gå i sin ordinarie skola ordnar vi med skolgång i en närliggande skola.

Vår målgrupp är barn, 0-18 år, med föräldrar. Vi kan även ta emot ensamma ungdomar upp till 20 år.

Vi kan ta emot 8 placeringar samtidigt och maximalt 20 individer.

Verksamheten består av två boendehus innehållande fyra boenderum vardera, gemensamma ytor så som kök, vardagsrum, tvättstuga, hall, toalett och badrum. Ett fritidshus med flera rum med möjlighet till olika aktiviteter samt ett personalhus med kontor och samtals/konferensrum. Gården är lummig med flertalet äppelträd och syrenbuskar, lekställning, sandlåda och stora ytor att vistas på.

Arbetssätt och metoder

Uppdraget genomförs utifrån modellen Barnets Behov i Centrum (BBiC), kopplat till uppdragsgivarens frågeställningar, och bedrivs utifrån ett familjeperspektiv med systemteoretisk grund. Vi har en stark kunskap och förankring kring anknytningsteori och samspelsanalyser enligt Marte Meo.

Vi bedriver vårt arbete genom ett strukturerat miljöterapeutiskt arbete i syfte att skapa möten mellan barn och föräldrar för att därigenom få underlag för både utrednings- och förändringsarbete.

Verksamheten är organiserad så att socialsekreterare som arbetar dagtid har ett övergripande ansvar för varje utredning/stöduppdrag. De har regelbundna samtal med föräldrar och barn och kontinuerlig kontakt/uppföljning med uppdragsgivaren. De sammanställer även den skriftliga utredningen. Familjeutredare som arbetar på schema genomför observationer och vägleder föräldrar och barn i vardagen samt i samtal.

Två socialsekreterare och två familjeutredare på schema bildar ett team kring varje familj och de gör en genomförandeplan kopplat till socialtjänstens uppdrag. Teamet träffas regelbundet för att planera och diskutera arbetets genomförande. Teamet leder utredningsförfarandet utifrån genomförandeplanen och delegerar vad som behöver göras och när, till övriga medarbetare i arbetsgruppen.

Socialstyrelsens BBIC-triangel.

Personal

Personalgruppen består av 16 personer. En enhetschef, en biträdande enhetschef, tolv familjeutredare, varav tre socialsekreterare och nio schemautredare/kontaktpersoner, en administrativ assistent och en vaktmästare/lokalvårdare. Våra familjeutredare är utbildade socionomer, socialpedagoger och behandlingsassistenter. Medarbetarna har även utbildning i Barns Behov i Centrum, Motiverande samtal, Våld i nära relation, grundutbildning i Marte Meo, flertalet har gått en 2-årig familjeterapeutisk utbildning, Tejping, Barnorienterad familjeterapiutbildning och Signs of safety.

Kontakt

Bromstensgården ligger i det gamla villaområdet Bromsten, som är beläget mittemellan Spånga – Rinkeby och Tensta. Bromstensgården erbjuder bra kommunikationer med närhet till bussar, tunnelbana, pendeltåg samt motorvägar (E4/E18).

Adress: Cervins väg 84, 163 41 Spånga

Verksamhetens telefonnummer dygnet runt: 08-508 03 331