Hvilan

Målgrupp är kvinnor över 20 år i behov av akutlogi med stöd och skydd.

Om verksamheten och inriktning

Hvilan är ett skyddat akut- och planeringsboende som har i uppdrag att vara en del i brukarens process ut ur hemlöshet. Verksamheten vänder sig till kvinnor som till följd av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver akut logi med stöd. Hvilan tar emot kvinnor i aktivt missbruk men tillåter inte missbruk i verksamheten.

Alla brukare tilldelas en kontaktperson som ska stötta brukaren i att göra en planering med målsättningen att komma vidare till adekvat annat boende. Dessutom får brukaren stöd i att upprätthålla och/eller bibehålla viktiga myndighetskontakter.

Placering sker dygnet runt.

Alla måltider serveras i en gemensam matsal.

Antal platser

Hvilan har 21 platser fördelade på enkel- och dubbelrum. Verksamheten har vid behov möjlighet att överbelägga.

Innemiljö

Gemensamma utrymmen såsom matsal och tv-rum.

Utemiljö

Inhägnad bakgård med utemöbler

Särskild kompetens:

Hvilan har vaken personal dygnet runt och har upparbetade rutiner att ta emot våldsutsatta kvinnor. Behandlingsassistenterna har utbildning i MI, FREDA-kortfrågor samt lågaffektivt bemötande.

Övrigt

För att bli placerad på Hvilan krävs ett biståndsbeslut.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☐   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☐   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt till boendet

Expedition: 08- 508 44 591 (öppet dygnet runt).
Gruppledare: 08-508 44 593
hvilan@stockholm.se