Lägenhet med stöd

Verksamheternas huvuduppdrag är att vara ett stöd i processen ut ur hemlöshet. Utifrån beställarnas uppdrag och brukarens egna behov upprättas en genomförandeplan.