Krukis Dropin

Förlängd avgiftning med personal dygnet runt. Stödboende är en tidsbegränsad insats som möjliggör vidare planering mot ett mer självständigt boende.

Om verksamheten och inriktning

Dropin tar emot korttidsplaceringar som syftar till att minska antalet oplanerade utskrivningar från pågående behandling, boende eller stödinsats. Dropin erbjuder förlängd avgiftning efter bedömning inom beroendevården eller tillnyktring, reflektion, observation efter kortare återfall. Verksamheten är samlokaliserad med Krukis stödboende och bedrivs i samverkan mellan kommunens socialtjänst och Regionens beroendevård.

Antal platser

10 platser, boende i dubbelrum eller enkelrum.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till kvinnor och män som på grund av återfall i missbruk behöver stöd och hjälp att återgå till sin planering eller pågående insats.

Innemiljö

På Dropin finns 8 platser i dubbelrum och 2 platser i enkelrum. Det finns gemensamma utrymmen som gym, TV-rum, toalett och dusch samt tvättstuga. Mat serveras i den gemensamma matsalen.

Utemiljö

Dropin ligger i Örnsberg i nära anslutning till Mälaren. De inskrivna kan endast lämna avdelningen tillsammans med personal för mindre inköp och promenader.

Särskild kompetens

Dropin har en organiserad samverkan med Beroendecentrum Stockholm som bemannar med sjuksköterska på plats kl 7-15 samtliga dagar i veckan, samt läkare en eftermiddag i veckan. Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal)

Övrigt

Inskrivningstiden på Dropin är i genomsnitt 4-5 dagar.
Kommunikationer: Dropin ligger 3 min från Örnsbergs T-bana, röda linjen. 15 min till Stockholms central.

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs en beställning från en annan verksamhet inom Boende- och behandlingsenheten eller en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Dropin direkt till avdelningen
Telefon: 08-508 48 111

Stefan Rosén
Gruppledare
Telefon: 08-508 48 222
E-post: stefan.rosen@stockholm.se

Lina Westin
Biträdande enhetschef
Telefon: 08-50848155, 076-1248155
E-post:lina.westin@stockholm.se

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☐   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☒   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Besöksadress

Instrumentvägen 5 Hägersten

Hitta hit / Transport

Dropin ligger 3 min från Örnsbergs T-bana, röda linjen. 15 min till Stockholms central.