Omvårdnadsboende

Vi har ett omvårdnadsboende som erbjuder insatser för äldre hemlösa med omsorgsbehov.