Famvux

Famvux familjehemsplacerar män och kvinnor över 18 år med missbruksproblem och psykiska funktionsnedsättningar. Famvux tar även emot föräldrar med barn.

På Famvux erbjuder vi medlevarskap i familjehem där det finns möjlighet att kombinera boende med studier, arbete eller praktik. Till oss är personer inom Stockholms stad och övriga kommuner i landet välkomna. Vi samarbetar även med polisen i skyddsärenden.

Familjehem

Famvux har ett stort urval av utredda familjehem. Vi har kontakt med familjehem som är bosatta på olika ställen i landet. Våra familjehem har olika bakgrund i form av levnadsförhållanden och sysselsättning. Familjehemmen ersätts med en arvodes- och omkostnadsdel.

Om du har frågor eller funderingar kring boende i familjehem eller vill veta mer vad det innebär att vara familjehem är du välkommen att kontakta Famvux.

Kontakt

Simon Ljung
Biträdande enhetschef
08-508 40 666
simon.ljung@stockholm.se

Matti Kuusela
Socialsekreterare
08-508 25 382
matti.kuusela@stockholm.se

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Östgötagatan 38

Postadress

FamVux Träningsboende, Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm