Krukis

Nyktert och drogfritt stödboende med personal dygnet runt.

Om verksamheten och inriktning

Krukis är ett drogfritt stödboende för personer med missbruk och psykisk ohälsa. Insatser och stöd är utformat efter det individuella behovet och syftar till att stärka individens möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt och öka möjligheterna till ett mer självständigt boende. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan kommunens socialtjänst och Regionens beroendevård.

Antal platser

29 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till kvinnor och män som på grund av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd och hjälp. Cirka hälften av de boende har läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiat/opioidberoende, LARO.

Innemiljö

På Krukis finns 29 platser i möblerade enkelrum på 2 våningsplan. Det finns gemensamma utrymmen som gym, TV-rum, kök, toalett och dusch samt tvättstugor. Mat serveras i den gemensamma matsalen.

Utemiljö

Krukis ligger i Örnsberg i nära anslutning till Mälaren med möjlighet till motion, promenader och bad vid Vinterviken samt inköp och service i Liljeholmens köpcentrum.

Särskild kompetens

Krukis har en organiserad samverkan med Beroendecentrum Stockholm som bemannar med sjuksköterska på plats kl 7-15 samtliga dagar i veckan, samt läkare en eftermiddag i veckan. Behandlingsassistenterna har bland annat utbildning i MI (motiverande samtal) och ÅF (återfallsprevention).

Övrigt

Krukis arbetar utifrån individuella uppdrag från socialtjänsten och de boende får en kontaktperson som stöd och samordning av vård- och myndighetskontakter under inskrivningstiden. Verksamheten erbjuder insatser som främjar den fysiska och psykiska hälsan. Gemensamma aktiviteter, utflykter och samtalsgrupper bidrar till trivsel och meningsfullt innehåll i vardagen.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☒   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Lina Westin
Biträdande enhetschef
Telefon:
08-508 48 155
E-post:
lina.westin@stockholm.se

Stefan Rosén, för placeringsförfrågan till Krukis
Gruppledare
Telefon: 08-508 48 222
E-post: stefan.rosen@stockholm.se

Carina Nordgrim
Administratör
Telefon: 08-508 48 127
E-post: carina.nordgrim@stockholm.se

Tjänstgörande personal
Telefon: 08-508 48 110

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
Telefon: 08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Instrumentvägen 5, 126 53 HÄGERSTEN

Hitta hit / Transport

Krukis ligger 3 min från Örnsbergs T-bana, röda linjen. 15 min till Stockholms central.