Kriscentrum för kvinnor och barn – skyddat boende

Kriscentrum erbjuder skyddat boende för kvinnor, med eller utan barn, som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten tar emot placeringar dygnet runt. Även husdjur är välkomna. Boendet består av fullt utrustade lägenheter med eget kök och badrum.

Kriscentrum har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation. Majoriteteten av personalen är socionomer. Kriscentrum arbetar på uppdrag av socialtjänsten och utifrån genomförandeplan. All personal deltar i extern handledning. Kriscentrum för kvinnor och barn är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Kriscentrum för kvinnor och barn har högsta skyddsnivå

Vi kan ta emot kvinnor med eller utan barn dygnet runt – barn upp till 18 år är välkomna oavsett kön. Alla oavsett ålder får en kontaktperson, och alla kvinnor, barn och ungdomar erbjuds samtalsstöd. Kontaktpersonerna runt en familj har ett nära samarbete vilket innebär att ett det finns ett team runt varje familj. Placerade kvinnor erbjuds bland annat stödjande samtal, säkerhetsplanering, samt stöd i rättsprocessen och stöd i kontakten med andra myndigheter. Kriscentrum gör på uppdrag av socialtjänsten FREDA-farlighetsbedömning och FREDA-beskrivning, kartläggning och utredning av utsatthet.

Barnen på Kriscentrum

Kriscentrum har ett särskilt barn- och ungdomsteam som bland annat erbjuder pedagogisk tid för förskolebarn. Grundskolebarn har via utbildningsförvaltningen upprätthållande skolundervisning inom verksamheten. I samtal med barnen och ungdomarna använder vi bland annat Tejping-metoden och samtalsmodellen Barns rätt som anhöriga.

Ett tryggt omhändertagande

Kriscentrum för kvinnor och barn erbjuder ett tryggt omhändertagande och god omsorg i det akuta skedet. I placeringskostnaden ingår bland annat:

  • Personal på plats dygnet runt med vaken natt.
  • Kontaktmannaskap för både kvinnor och barn.
  • Stödsamtal.
  • Upprätthållande skolgång för skolpliktiga barn.
  • Stöd och hjälp med praktiska frågor.
  • Stöd och hjälp i kontakten med myndigheter och andra viktiga parter.
  • Tillgång till skapande verkstad med hantverkspedagoger.

Om boendet

Den boende disponerar en lägenhet med eget kök och badrum och ansvarar själv för sina inköp, mathållning och städning. Det finns en gemensam tvättstuga i huset.

Placering

Efter beslut av socialtjänsten i aktuell stadsdelsförvaltning eller kommun, kan Kriscentrum erbjuda skyddat boende. Vi har personal i tjänst dygnet runt.

Kriscentrum för kvinnor och barn
E-post:
kriscentrum.expedition@stockholm.se
Telefon till expedition: 08-508 25 544