Bandhagshemmet

Bandhagshemmet är ett drogfritt stödboende med personal dygnet runt.

Om verksamheten och inriktning

Bandhagshemmet erbjuder stöd till nykter- och drogfrihet genom regelbundna drogtester och stödsamtal. Bandhagshemmet erbjuder också stöd i medicinhantering enligt läkarordination samt stöd i att upprätthålla psykiatriska kontakter.

Antal platser

65 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig mot kvinnor och män som på grund av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd och hjälp.

Innemiljö

Bandhagshemmet har 65 platser, möblerade enkelrum med egen toalett och handfat. Gemensam dusch finns på varje våning samt bastu med fler duschmöjligheter. De 10 rum som är tillgänglighetsanpassad har dusch på rummet.

Utemiljö

Bandhagshemmet har egen innergård med uteplatser och växtlighet.

Särskild kompetens

I samband med inskrivning får varje boende en kontaktperson.

Bandhagshemmet arbetar i nära samarbete med Capio Psykiatri hemlösa/ Pelarbacken och har läkare på plats en gång i veckan samt sjuksköterska dagtid måndag till fredag.

Övrigt

Regelbundna måltider serveras och tillagas i eget kök.

En gång i månaden ordnas husmöte och en gång i månaden ordnas våningsmöte. Förslag och synpunkter tas emot och tillsammans går vi igenom dessa på mötena. Det finns också möjlighet att lämna förslag och synpunkter anonymt i förslagslådan.

Bandhagshemmet erbjuder också:

  • WiFi
  • Två gemensamma TV-rum
  • Gym
  • Biljard och pingisbord
  • Konst/målar verksamhet
  • Utflykter en gång i veckan

Tillgänglighetsanpassningar

☒   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☒   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☒   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Tillgänglighetsanpassningar – detaljerad beskrivning

Det finns hiss och 10 av rummen är tillgänglighetanpassade för rörelsehindrade.

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Saba Ekubasilassie
Biträdande enhetschef
Telefon-växel: 08-508 49230
E-post: saba.ekubasilassie@stockholm.se

Katarina Ginsburg
Gruppledare
Telefon-växel: 08-508 49230
E-post: katarina.ginsburg@stockholm.se

Marie Wickerfält, för placeringsförfrågan till Bandhagshemmet
Samordnare
Telefon, växel: 08- 508 49 230
E-post:marie.wickerfalt@stockholm.se

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
Telefon: 08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Skeppstavägen 1-3

Hitta hit

Bandhagshemmet ligger i Bandhagen, cirka 5 minuters promenad från tunnelbanan.