Lönnen

Nyktert och drogfritt stödboende med bemanning dygnet runt. Stödboende är en tidsbegränsad insats som möjliggör vidare planering mot ett mer självständigt boende.

Om verksamheten och inriktning:

Lönnen är ett stödboende för kvinnor och män från 18 år med missbruksproblem. Nykter och drogfri boendemiljö där klienten får individuellt anpassat stöd. Hjälp att skapa förutsättningar och förmåga att bättre hantera sin livssituation för att på sikt klara ett eget boende.

Antal platser

55 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Verksamheten vänder till kvinnor och män från 18 år som är eller riskerar att bli hemlösa pga. missbruks- och/eller psykosociala problem.

Innemiljö

På Lönnen finns 55 platser som är fördelade på fem våningar med möblerade enkelrum med egen dusch och toalett.
Varje våning har gemensamt kök, tv-rum och Wi-Fi. Tvättstuga i källaren. Hemlagad mat serveras i matsalen.

Utemiljö

Lönnen ligger på Östermalm intill Humlegården.

Särskild kompetens

Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal).

Övrigt

  • Verksamheten erbjuder insatser utifrån individuella behov.
  • Stöd-, uppföljnings- och motivationssamtal.
  • Dokumenterad alkohol- och urinprovstagning.
  • Samarbete med öppenvårdsbehandlingar och jobbtorg.
  • Det finns gemensamhetsutrymmen för fritidsaktiviteter som motionsgym, pingis, avslappning/meditation och yoga.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☒   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Nina Persson
Samordnare
Telefon: 08-508 44 050
Fax: 08-508 44 056
E-post: lonnen@stockholm.se

Silja Vasarainen Wallin
Gruppledare
Telefon: 08-508 44 059
Fax: 08-508 44 056
E-post: silja.vasarainen@stockholm.se

Platsförfrågan

Formulär för platsförfrågan
E-post vid frågor: funktionsbrevlada.sof.placeringsforfragan@stockholm.se
Telefon: 08–508 250 05

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Östermalmsgatan 48, Stockholm

Hitta hit / Transport

Lönnen ligger på Östermalm. Tunnelbana till Stadion, promenad därifrån 3 min.