Västberga

Om verksamheten och inriktning

Västberga boende är ett stödboende vars uppdrag är att vara en del i processen ut ur hemlöshet. Verksamheten vänder sig till män som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten. Verksamheten arbetar aktivt i att motivera klienten att flytta vidare och med länkning till rätt instans och myndighetskontakter. Brukaren kan få hjälp med att samordna olika insatser för att möjliggöra mer långsiktiga lösningar i syfte att minska den akuta hemlösheten.

Antal platser

70 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Män som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten.

Innemiljö

Det finns 70 platser på Västberga  boendet och brukarna bor i enkelrum. Gemensamma utrymmen som matsal med TV, biljard, gym och bastu.

Utemiljö

Trädgård

Övrigt

Personal dygnet runt, vaken natt.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☐   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☒   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☒   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för att boka plats

Västberga boende erbjuder dygnet runt logi. För att boka plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt

Expedition
08-508 49 075

Placeringsförfrågan för Västberga boende
Elimane Kane: 08-508 40 591

Inga-Britt Karlsson: 08-508 49 080

Biträdande enhetschef Anna Bjurström: 08-508 49 081

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
Telefon: 08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Västberga gårdsväg 34 Hägersten

Hitta hit / Transport

Buss 165 från Liljeholmen: Hållplats Västberga gårdsväg.