Skyddade boenden

Vi har två skyddade boenden. Ett för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation, och ett för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.