Träningsboendena Monumentet, Pelikan och Rågö

Träningsboende i andrahandsförhyrning av lägenheter med boendestöd, som ska leda till ett mer självständigt boende. Personal finns tillgänglig helgfria vardagar 08.00–16.00.

Om verksamheten och inriktning

Träningsboende vänder sig till personer över 18 år som är på väg att genomföra en förändringsprocess. Verksamhetens huvuduppdrag är att vara ett stöd i processen ut ur hemlöshet. Insatsen består av boende i träningslägenhet med boendestöd minst en gång per vecka. Monumentet är ett seniorboende (från 55 år), där man liksom Pelikan och Rågö bor i en andrahandsförhyrd lägenhet i korridor. Man måste kunna sköta vardagliga sysslor själv eller med hjälp av hemtjänst. Verksamheten riktar sig till en äldre målgrupp men då insatsen boendestöd endast ges dagtid under kontorstid bör brukaren ha rörelseförmåga och viss självständighet. Annars riskerar boendet leda till isolering och ensamhet. Rågö vänder sig främst till personer med psykiska funktionshinder. Pelikan har en mer allmän inriktning. Verksamheten arbetar för att stärka brukarnas egna resurser och öka möjligheterna att de över tid skall klara ett eget boende. Utifrån beställarnas uppdrag och brukarens egna behov upprättas en genomförandeplan.

Antal platser

60 små lägenheter

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till kvinnor och män som på grund av missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd och hjälp.

Innemiljö

I verksamheterna finns 60 platser. Lägenheterna är möblerade och består av ett rum, köksavdelning och toalett. På Farstavägen finns en gemensamhetslokal på varje våning med tv och dator. Personal finns under dagtid alla helgfria dagar.

Utemiljö

Verksamheterna är belägna i stadsmiljö. På Farstavägen finns en stor gård och på Östgötagatan finns tillgång till två mindre uteplatser.

Särskild kompetens

Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal) och LAB (Lågaffektivt bemötande). Verksamheten förmedlar kontakt till aktuella vårdinrättningar, hemtjänst och hemsjukvård vid behov.

Övrigt

Verksamheten erbjuder under normala omständigheter gemensamt fika och husmöten.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☒   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Tillgänglighetsanpassningar – detaljerad beskrivning

Hiss finns på Östgötagatan 38 och 56, Pelikan och Monumentet. Bemannad reception (gemensam med SHIS) finns under veckotid. Kvällar, nätter och helger finns en jour som nås per telefon.

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning eller Enheten för hemlösa i Stockholms stad.

Kontakt

Simon Ljung
Biträdande enhetschef
Telefon: 08-508 40 666
E-post: simon.ljung@stockholm.se

Göran Rickan
Gruppledare
Telefon: 08-508 40 136
E-post: goran.rickan@stockholm.se

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
Telefon: 08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Besöksadress

Östgötagatan 38 Stockholm (Pelikan), Östgötagatan 56 Stockholm (Monumentet) och Farstavägen 66 Farsta (Rågö).

Hitta hit / Transport

Farstavägen 66 ligger nära Farsta centrum och nås enklast med T-bana. Östgötagatan är centralt belägen på Södermalm.