Gamlebo

Om verksamheten och inriktning

Gamlebo är ett vård- och omsorgsboende för hemlösa äldre personer med missbruk. Verksamheten erbjuder specialinriktad heldygnsomsorg. Pågående missbruk utgör inget hinder.

Antal platser

Det finns 29 lägenheter på Gamlebo.

Målgrupp

Kvinnor och män som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten.

Innemiljö

Det finns 29 lägenheter. Lägenheterna är på cirka 32 kvm med egen toalett och dusch. I övriga delar av lokalerna finns gemensamma utrymmen såsom matsal och allrum.

Utemiljö

Balkong och en härlig trädgård finns att tillgå.

Särskild kompetens

Gamlebo har omvårdnadspersonal – undersköterskor/mentalskötare på plats dygnet runt. Hälso- och sjukvård tillhandahålls och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor arbetar dagtid, övrig tid finns joursjuksköterska. Fysioterapeut och arbetsterapeut finns att tillgå. Allmänläkare finns på plats en gång/vecka och missbruks/psykiater en gång i månaden, övrig tid finns tillgänglighet via telefon och akuta besök och insatser görs vid behov. Biträdande enhetschef och gruppledare finns på verksamheten dagtid.

Övrigt

Måltider

Frukost, mellanmål och kvällsfika serveras. Vi bakar ofta fikabröd till kaffet. Lunch och middag tillagas i storkök och levereras dagligen till enheten.

Aktiviteter

Vi har aktiviteter både i grupp och individuellt. Gemensamma aktiviteter kan vara bingo, frågesport, krocket och sittgympa. Individuella är egna önskemål som till exempel att gå på café, handla eller bio.

Tillgänglighetsanpassningar

☒   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☐   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☐   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☐   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Gamlebo vård- och omsorgsboende
Telefon: 08-508 46 879

Nikolay Minkin
Biträdande enhetschef
Telefon:  08-508 46 871
E-post: nikolay.minkin@stockholm.se

Stefan Åhlund
Gruppledare
Telefon: 08-508 46 883
E-post: stefan.ahlund@stockholm.se

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
ulf.magnusson@stockholm.se
Telefon: 08-508 251 63

Besöksadress

Ramviksvägen 215, Enskede

Hitta hit

Gamlebo ligger i Enskede. Närmaste tunnelbana Svedmyra T-bana eller buss 163 hållplats Tussmötevägen.