Gamlebo

Gamlebo är ett vård- och omsorgsboende för hemlösa personer med missbruk. Som ett lågtröskelboende är användning av alkohol och droger inte ett hinder. Verksamheten erbjuder specialinriktad heldygnsomsorg med profil för psykisk ohälsa och pågående missbruk.

Antal platser 29
Matsal Ja
Kost Anpassad kost
Pentry Nej, endast egen kyl
Tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade Ja
Egen toalett Ja
Egen dusch Ja
Hiss Ja
TV Ja, i gemensamma utrymmen
Wi-Fi Ja
Husdjur Nej
Rökning inomhus Nej, avsedda platser finns utomhus

Om verksamheten

Gamlebo är bemannat dygnet runt av omvårdnadspersonal och det finns sjuksköterskor. Verksamheten ansvarar för att ge god omvårdnad och omsorg, läkemedel, kost och sociala aktiviteter. Verksamheten är behjälplig med myndighetskontakter.

Vår målgrupp

Kvinnor och män som till följd av hög ålder, omvårdnadsbehov eller pågående missbruk har behov av långvarigt stöd. Boende på Gamlebo behöver kunna orientera sig i tid och rum.

Särskild kompetens

På verksamheten finns det tillgång till geriatrisk läkare som besöker en gång per vecka, det är önskvärt att boende skriver in sig på Familjeläkarna efter flytt. Läkemedelshantering och patientansvar ombesörjs av sjuksköterskor på dagtid måndag till fredag med delegering till omvårdnadspersonal. Kvällar, nätter och helger har verksamheten beredskapssjuksköterskor. Verksamheten har god erfarenhet av att arbeta med metadonbehandling och kan ombesörja vård i livets slutskede. Psykiatrisk läkare finns inte.

Arbetssätt

Verksamheten arbetar motiverande och med lågaffektivt bemötande för att boende ska ges det stöd som krävs för att upprätthålla kvarboende. Utifrån boendes individuella behov arbetar verksamheten med att tillgodose omvårdnadsbehov, kost och skötsel av läkemedelshantering. Verksamheten samverkar i planering för boende som ämnar flytta vidare till en annan boendelösning. Verksamheten arbetar främst med placeringar som kommer att bo kvar livet ut.

Aktiviteter

Varje boende har en kontaktperson som tillsammans upprättar en genomförandeplan för planering av sociala aktiviteter, utevistelser och egen tid. Aktiviteter kan bestå av promenader, sällskapsspel, besök på mottagning eller myndighet, bio eller liknande och planeras utifrån individuella önskemål och behov. Verksamheten har allmänna aktiviteter på tisdagar så som bingo, frågesport eller musik och uppmärksammar högtider. På helger serveras fika.

Kontakt

Biträdande enhetschef

Nikolay Minkin
Telefon: 08-508 46 871
E-post: nikolay.minkin@stockholm.se

Gruppledare 

Stefan Åhlund
Telefon 08-508 46 883
E-post: stefan.ahlund@stockholm.se

Platsförfrågan

Formulär för platsförfrågan
E-post vid frågor: funktionsbrevlada.sof.placeringsforfragan@stockholm.se
Telefon: 08–508 250 05

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Övriga kontaktuppgifter till Gamlebo

Bottenvåningen
Telefon: 08-508 46 879

Plan 1
Telefon: 08-508 46 878

Sjuksköterskor

Thomas Petersen Olsson
Telefon: 08-508 46 872
E-post: thomas.petersen.olsson@stockholm.se

Linda Laurud
Telefon: 08-508 46 870
E-post: linda.laurud@stockholm.se

Hitta hit

Ramviksvägen 215, 122 64 Enskede

Närmaste tunnelbana är Svedmyra T-bana eller buss 163, hållplats Tussmötevägen.