Syrenen

Syrenen är ett drogfritt, skyddat stödboende för kvinnor. Stödboende är en tidsbegränsad insats som möjliggör vidare planering mot ett mer självständigt boende.

Antal platser 24, både enkel- och dubbelrum
Matsal Ja
Kost Catering
Pentry Nej
Tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade Ja
Egen toalett Ja, eller delad
Egen dusch Ja, eller delad
Hiss Ja
TV Ja, i gemensamma utrymmen
Wi-Fi Ja
Husdjur Nej
Rökning inomhus Rökbur finns

Om verksamheten och inriktning

Nyktert och drogfritt skyddat stödboende. Boendet har ett omfattande skalskydd, skyddsnivå 3 (högsta klassen av skydd) vilket gör att Syrenen även tar emot kvinnor med skyddsbehov. Verksamheten har 24 platser.

Vår målgrupp

Syrenen är ett drogfritt, skyddat stödboende för kvinnor från 18 år och uppåt. Verksamheten tar emot kvinnor som till följd av våldsutsatthet, missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd, samt TÖG- och LOTS placeringar (kvinnor över 65 år). Klienter som får en plats på verksamheten måste kunna orientera sig i tid och rum samt kunna sköta sin personliga hygien. Har klienten hemtjänst så fungerar det utmärkt. Personal finns tillgänglig dygnet runt men inte med omvårdnadsmöjligheter.

Samverkan med hälso- och sjukvård

Syrenen har inte delegering av hälso- och sjukvården. Verksamheten tar emot klienter med föreskrivna läkemedel inklusive metadon/subutex.

Lokaler

Syrenen ligger centralt i stadsmiljö i Stockholm med närhet till tunnelbana. Lokalerna är handikappanpassade. Möblerade enkelrum och dubbelrum med egen eller delade toaletter och dusch. Det finns tillgång till två TV-rum samt kök. Vi har mat via catering på Syrenen.

Besök

Då verksamheten är skyddad har Syrenen inga besök förutom socialtjänst.

Arbetssätt

Syrenen arbetar för att öka möjligheterna för klienterna att flytta vidare till annan boendeform. Verksamheten arbetar med MI (motiverande samtal) och lågaffektivt bemötande, Ett Självständigt Liv samt med FREDA. Personalen har utbildning i våld i nära relation. Syrenen ser gärna samverkan med SIP.

Aktiviteter

Vi erbjuder utflykter till bland annat museum och bio. Promenad en gång i veckan utifrån inkomna önskemål, samt biljetter till simhallsbesök. På helger arrangeras frågesport och bingo. Utflykter och aktiviteter bidrar till trivsel och en meningsfull vardag. Kvinnor inskrivna på Syrenen erbjuds skapande verksamhet i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.

Information som verksamheten behöver, om möjligt

Syrenen vill gärna ha så mycket information som möjligt om klienten för att kunna stötta klienten på bästa sätt.  Verksamheten frågar alltid efter om eller vad klienten har för medicinering och vilka läkare eller beroendekontakter som finns. Syrenen vill ha en krisplan vid placering för om behov uppkommer snabbt kunna hjälpa klienten.

Kontakt för beslut

För att få en plats på Syrenen krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan hemkommun.

Kontakt för placeringar och förfrågningar

Reception, bemannad dygnet runt för placeringsförfrågan
Telefon: 08– 508 401 80

Gruppledare, för placeringsförfrågan
Telefon: 08–508 40 179

Biträdande enhetschef
Helena Källström
Telefon: 08–508 250 20
E-post: helena.kallstrom@stockholm.se

Platsförfrågan

Formulär för platsförfrågan
E-post vid frågor: funktionsbrevlada.sof.placeringsforfragan@stockholm.se
Telefon: 08–508 250 05

Övriga frågor kring boendeenheten och upphandlade verksamheter
Ulf Magnusson, koordinator
08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Hitta hit

Syrenen ligger centralt i stadsmiljö i Stockholm med närhet till tunnelbana.