Syrenen

Om verksamheten och inriktning

Syrenen är ett drogfritt, skyddat stödboende för kvinnor 18 år och uppåt som befinner sig i olika socialt utsatta situationer. Verksamheten ska stärka klientens egna resurser och öka möjligheterna för att klara ett eget boende.

Antal platser

24 platser, boende i enkelrum.

Målgrupp

Syrenen vänder sig till kvinnor med eller utan behov av skydd som på grund av olika sociala utsatta situationer behöver stöd av socialtjänsten. Våld i nära relation, hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa. Även TÖG, LOTS – kvinnor över 65 år.

Innemiljö

På Syrenen finns det 24 stycken möblerade enkelrum och gemensamma tv-rum. Verksamheten serverar tre mål mat per dag. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Verksamheten har högsta skyddsklass. Inga besök förutom socialtjänst.

Utemiljö

Beläget i centrala Stockholm

Särskild kompetens

Behandlingsassistenterna har utbildning i MI (motiverande samtal) lågaffektivt bemötande samt utbildning och lång erfarenhet av våld i nära relationer och FREDA.

Tillgänglighetsanpassningar

☐   Toalett med plats för eldriven rullstol

☒   Tillgänglig hiss

☒   Ledarhund välkommen

☐   Hörselteknisk utrustning

☐   Kontrastmarkering

☒   Tydlig skyltning

☐   Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga

☒   Bemannad reception

☒   Entré och entréhall för rullstolsburen

☐   Inte aktuellt (verksamheten saknar lokal)

Kontakt för beslut

För att få en plats på verksamheten krävs ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning, enheten för hemlösa i Stockholms stad eller från en annan kommun.

Kontakt för placeringar och förfrågningar

Reception, bemannad dygnet runt
Telefon: 08– 508 401 80

Gruppledare, för placeringsförfrågan på Syrenen 
Telefon: 08–508 40 179

Biträdande enhetschef
Helena Källström
Telefon: 08–508 250 20
E-post: helena.kallstrom@stockholm.se

Placeringssamordnare
Ulf Magnusson
Telefon: 08-508 251 63
ulf.magnusson@stockholm.se

Hitta hit

Buss, tunnelbana och pendeltåg.