Kruton

Kruton erbjuder skyddat boende för unga flickor, kvinnor, män och par som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kruton HVB är ett kollektivboende med högsta skyddsklass och har plats för flickor och unga kvinnor. Vi tar emot placeringar dygnet runt.

Kruton skyddslägenheter har en lägre skyddsklass och tar emot kvinnor, män och par.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck. Majoriteten av personalen är socionomer, och vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och utifrån genomförandeplan. All personal deltar i extern handledning. Kruton är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Skyddat boende

Kruton erbjuder två typer av skyddat boende:

 • Kruton HVB för flickor och unga kvinnor mellan 16-25 år. Det kan även finnas möjlighet att i samråd med Kruton placera flickor eller unga kvinnor som inte överensstämmer med målgruppen, såsom exempelvis flickor eller unga kvinnor utsatta för trafficking eller våld i nära relation. Grundskolebarn har via utbildningsförvaltningen upprätthållande skolundervisning inom verksamheten. Vi har högsta skyddsnivå och tar emot placeringar dygnet runt. Boendet är i kollektiv.
 • Kruton skyddslägenheter tar emot personer över 18 år, män och kvinnor samt par med eller utan barn under 1 år. Även husdjur är välkomna. Kruton skyddslägenheter har även möjlighet att ta emot personer som är utsatta för våld i nära relation. Skyddslägenheterna har en lägre nivå av skydd och tar emot placeringar dagtid må-fre. Boendet är i egen fullt utrustad lägenhet.

Kartläggning och utredning

Kruton använder ett strukturerat utredningsverktyg för att utreda och beskriva omfattningen av våldet.

Tryggt omhändertagande

Kruton erbjuder ett tryggt omhändertagande och god omsorg i det akuta skedet. I placeringskostnaden ingår bland annat:

HVB

 • Personal på plats dygnet runt med vaken natt.
 • Stödsamtal.
 • Upprätthållande skolgång för skolpliktiga barn.
 • Stöd och hjälp med praktiska frågor.
 • Stöd och hjälp i kontakten med myndigheter och andra viktiga parter.
 • Måltider.
 • Fickpengar för personer upp till 18 års ålder.
 • Basbehov av hygienartiklar.

Skyddslägenheter

 • Tillgång till personal dygnet runt.
 • Stödsamtal.
 • Stöd och hjälp med praktiska frågor och i kontakt med myndigheter och andra viktiga parter.
 • Basbehov av hygienartiklar.

Kontakt

Rodrigo Estrada, biträdande enhetschef
Telefon: 08-508 42 196
E-post: rodrigo.estrada@stockholm.se

Kruton
Telefon:
08-508 44 550 (öppet dygnet runt)
E-post:
kruton@stockholm.se